Cara Mudah Memahami Ilmu Tauhid, Hukum Mempelajari Tauhid

Cara Mudah Memahami Ilmu Tauhid, Hukum Mempelajari Tauhid

Budaya di nusantara sanagat harus di acungi jempol karena apa? karena di nusantara ini mampu menanamkan aqidah ilahiyaah keimanan kepada tuhan sejak dini hingga masa tua,  dalam kehidupanya  selalu yang di bimbing oleh kiyai ulama habaib adalah aqidah kepercayaan kepada tuhan malaikat nabi-nabi 

Sejak kecil kita semua tentunya sudah pernah di gembleng untuk mengenal sifat-sifat allah dari sifat wajib yang jumblahnya 20 mustahilnya 20 dan jawaznya 1 maka dampak yang akan berkembang adalah ketebalan keimanan atu ketebalan kepercayaan di sebutkan oleh imam al-dardiri:

ووا جب شرعا على المكلف معرفة الله العلى فاعرف

Hukumnya wjib secara syar’a bagi orang mukalaf (orang sudah baligh) mengerti kenal dengan allah yang maha aqung maha tinggi mak kenalilah ketahuilah anjuran penekanan yang di jelaskan oleh imam al-dardiri adalah kewajiban bagi mukalaf akan tetapi di bumi nusantara penanaman ilmu aqidah sejak dini hingga sampai maut menjemput bersyukurlah penduduk bumi nusantara indonesia karna bimbingn ketauhidan adalah hal yang sangat berharg.


Kemudian mengenai belajar ilmu tauhid janganlah sembarangan dalam artian belajar ilmu tauhid membutuhkan bimbingan yang khusus, kepada guru yang khusus, guru yang memiliki ilmu yang tinggi, karena apa ? ketika seseorang belajar dengan ngasal sembarangan tidak sesuai dengan guru yang ilmu tauhidnya tinggi maka yang akan terjadi adalah kesesatan kefatalan yang tidak bisa di bendung.

Dalam ilmu tauhid ada istilah- istilah 

لا شئ مثله 

Tidak ada sesuatu apapun yang sepertinya 

ولا شئي يعجزه 

Tidak ada yang bisa melemahkanya

ولا إله غيره  

Tidak ada tuhan yang wajib di sembah kecuali allah 

قديم بلا إبتداء دائم بلا إنتهاء 

Dahulu tanpa bermula abadi tanpa akhiran 

Adapun mengenai argumentasi telogis rasionalis terhadap aqidah kepercayan tauhid cukup membelit di pahami bagi kalangan awam maka yang terpenting bagi orang awam adalah mempercayai atau mengimani allah dengan global satu contoh yang menggambarkan contoh telogis tauhid adalah alam ini bersifat baru maka setiap sesuatu yang berubah adalah memiliki sifat  baru datang dan sesuatu yang baru datang adalah ada pada perancangan maka pertanyaanya siapa yang merancang ? tentunya akan bisa menjawab allah ! karna allah memiliki sifat dahulu tanpa bermula kekal tanpa akhiran, telogi seperti ini akan menyulitkan di mata orang awam akan banyak tanda tanya ? maka sebenarnya dahulu di zaman nabi pun ketika kufarul makhah di tanya siapa sebenarnaya pencipta langit dan bumi ? mereka mengatakan allah, allahlah pencipta langit dan bumi 

Ada perkataan: banyak orang yang terpleset dari aqidah keimananya, di sebabkan salah mengkonsumsi ilmu tauhid, salah belajar kepada siapa tentang ilmu tauhid, ilmu tauhid sangatlah urgen di kehidupan kita, dikarenakan yang menentukan terhadap  keselamatan hidup dan mati kita, didalam pelajarn-pelajaran juga banyak tertera disana terkait ilmu yang wajib pertamakali dipelajrai adalah ilmu tauhid 

Adapun bagi orang awam tidak di wajibkan mempelajari ilmu tauhid secara telogis yang mendetail, yang wajib baginya adalah cukup mempercayai adanya allah sang pencipta langit dan bumi mempercayai allah dzat yang maha mendengar maha melihat dan maha mengatur alam semesta ini yang terpenting juga memahami bahwa allahlah yang wajib di sembah secara haq dalam kenyataanya satu dalam kesatuan,

Tinggalkan Balasan