Cara Wudu dan Niat wudhu saat Istihadhah

Cara Wudu dan Niat wudhu saat Istihadhah

CARA WUDHU SAAT ISTIHADHOH 

cara wudhu dan salat saat istihadhoh (keluar darah ) sebenarnya sebelum kita bahas lebih jauh tentang cara wudhu dan salat maka laaknya kita tahu terlebih dahulu penjelasan istihadoh itu apa ? dalam kitab fiqih istihadoh merupakan qodrat perempuan dimana dia akan mengalami hal yang jarang terjadi yakni keluar darah diwaktu selain haidh dan nifas kalo bahasa mudahnya seperti ini : Istihadah adalah salah satu jenis darah penyakit yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu selain haid dan nifas di devinisi yang saya ambil dari beberapa keterangan yang lain menyebutkan bahasa darah penyakit itu artinya permpuan akan mengalami masa-masa keluar darah kotor dan itu disebut darah istihadhoh.

NIAT WUDU SAAT ISTIHADOH

Mustahadah adalah wanita yang mengeluarkan darah di waktu selain haid dan nifas. Sebagian wanita yang mengalaminya, ada kalanya yang keluar darah terus menerus dan ada juga yang terputus-putus. Sementara dalam berwudu Sebetulnya kebanyakan berniat dengan.
BACA JUGA: Cara wudhu dengan air satu gayung

نويت الوضوء لرفع الحدث الاضغر فرضا لله تعالى

lalu bagaimana cara niat wudu bagi mustaḥadah ?
Jawaban: Diperinci sebagai berikut:
a) Jika wudunya dalam kondisi daim al-hadas, maka niatnya: 

نويت الوضوء لإشباحة الصلاة لله تعالى

b) Jika wudunya tidak dalam kondisi keluar darah (tidak
daim al- mustahadhoh Maka niatnya seperti biasa. 

Catatan: Mustahadah yang termasuk kategori daim al-hadaš ialah wanita yang darahnya keluar terus menerus, sampai tidak ada waktu cukup untuk melaksanakan salat dan sesuci. Jika masih dimungkinkan ada jeda waktu tidak keluar darah, maka wajib bersuci di waktu tersebut. Referensi:

hadas), maka niatnya seperti

الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع للشيخ شمس الدين محمد الخطيب الزبيي ( ۳۰/۱ ) الحرمين
 من دام حدثه گمستحاضة ومن به سلس بول أو ريچ گفه نية الاشتباحة المتقدمة دون نية الرفع المار لبقاء حدثه ويندب له الجمع بينهما خروجا من خلافي من أوجبه لتكون نيه الرفع اللحدث السابق ونية الاشتباحة أو نحوها للاحق

Orang yang terus menerus hadas, seperti wanita istihadah dar orang beser kencing atau kentut, maka niat bersucinya ialah memperbolehkan salat, bukan niat menghilangkan hadas.
BACA JUGA: beberapa permasalahan dalam wudhu 

الفتاوي الكبرى الفقه الإمام شهاب الدين ابن حجر الهيتي ( ۱۱۸/۱ ) دار الكتب العلمية 
( وسئل ) 
رضي الله عنه عن المستحاضة التي تعتاد الإنقطاع والعود ويسع زمن الإنقطاع ؤضوء الصلاة فهل وضوءه في زمن الإقطاع وضوء ضرورة حتى لا تكفيها نية رفع الحدث أم وضوء رفاهية فتكفيها رفع الحدث ؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله : إ ن وضوءها ضوء رفاهية

Imam Ibn Hajar ditanya tentang wanita mustaḥadah yang biasanya darahnya terputus-putus, sedangkan waktu berhentinya darah bisa memungkinkan untuk wudu. , Apakah wudunya termasuk wudu yang darurat, sehingga tidak sah niai menghilangkan hadas. Atau wudu normal sehingga sah niat menghilangkan hadas Beliau menjawab, “Wudunya normal (seperti orang biasanya).”

Tinggalkan Balasan